Extra afbeeldingen voor artikelen tonen

Het is best een vaak gehoorde wens, je hebt meerdere afbeeldingen bij een artikel en die wil je ook zien op de artikelkaart. Omdat Exact Synergy standaard 1 (getoonde) afbeelding in Synergy ondersteunt, heb je een uitdaging.

Klanten en partners die EasyList en EasyScript gebruiken kunnen dit als volgt oplossen:

  1. Maar een document type voor extra abeeldingen
  2. Maak een Easylist met het artikel als parameter, waarin je met een html veld de afbeeldingen toont
  3. Plaats een sectie op de artikelkaart met behulp van Easyscript en toon de Easylist

De query voor in de EasyList

				
					SELECT '<img src="DocBinBlob.aspx?ACTION=PREVIEW&ID=' + cast(BacoDiscussions.id AS CHAR(36)) + '&AttID=' 
+ cast(Attachments.id AS CHAR(36))
+ '" style="vertical-align: middle; width: initial; height: initial; max-width: 200px;">' AS HTMLAfbeelding
FROM BacoDiscussions
JOIN Attachments ON Attachments.Entity = BacoDiscussions.ID
WHERE type = 101
	AND BacoDiscussions.ItemCode = @P1
				
			

Hier halen we de link op in een <img> element. Door het veld HTMLAfbeedling te noemen, gedraagt het veld zich als een HTML element in de EasyList. De artikelcode is hier een parameter (@P1) en kan dus straks via de url aangeroepen worden. Documenttype is hier 101, deze koppelen we aan een artikel en we gebruiken de attachments als afbeelding.

Het script voor in de EasyScript sectie

				
					<script> 
$(document).ready(function() {
var str = $('#Item').val();
var k = 'CSEasyList.aspx?ID=51271f00-bb16-49fb-a482-80c985f57efd&p1='+str+'&js=1'; 
$('#Pi1').load(k + ' #List_Header', '', function() { $(this).html(); 
}); 
});
</script> 
<div STYLE="width: 100%" id="Pi1"></div>
				
			

Zodra de pagina klaar is met laden, wordt in een

element met ID “Pi1”, de EasyList getoond. Doordat we op de artikelkaart de artikelcode beschikbaar hebben (met jquery : $(‘#Item’).val()), kunnen we die doorgeven aan de url van de EasyList.