Downloads​

Installeert u EasyList voor de eerste keer? Download dan ook het verzoektype hier.

Mocht u compatibiliteits problemen ondervinden dan kunnen wij de tools op uw omgeving compileren. Neem dan contact met ons op.

*Voor EasyScript en EasyMenu heeft u Addon Users nodig in uw Synergy Licentie omdat deze o.b.v. SDK gebouwd zijn.
**Heeft u een lagere service pack van Exact Synergy Enterprise in gebruik, download dan de versie 264